Nedělní ohlášky 26.11.2017

Tento týden bude na první pátek rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer ve farním kostele.

Během celého dne bude tichá adorace před vystavenou Sv. oltářní ve farním kostele. Pro ty, kteří se zapíší na adorační službu na stolečku, se bude ve třetí a čtvrté lavici vpravo vpředu topit. Po večerní mši sv. bude navazovat krátká adorace rodičů s dětmi a pak společná adorace do 19 hod.

Farnost a Charita Nový Jičín Vás zvou na společné tvoření adventních věnců a vánočních dekorací. Kvůli zajištění dostatečného počtu věnců prosíme, aby se zájemci zapsali na papír na stolečku v kostele nebo napsali na email: hnizdo@charitanj.cz Veškeré další informace máte na nástěnce v kostele. Těšíme se na Vás v sobotu 2. 12. od 15:00 hodin na faře v Novém Jičíně.

Z podnětu našeho otce biskupa Františka Václava můžeme podpořit petici na obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Mariánský sloup má symbolizovat nejen konkrétní historickou událost, ale mnohem víc. Proč by tomu nemohlo být také i v našem hlavním městě. Petiční archy na podepsání naleznete na stolečku v kostele. Vyplňte požadované údaje. Petici je možno podpořit ještě tuto neděli.

Charita Nový Jičín pořádá na 1. a 2. neděli adventní na faře v Novém Jičíně adventní prodej křesťanských knih pro všechny věkové kategorie, stolních a liturgických kalendářů a dárkových drobností. A podobně Charitní klub rukodělných prací bude mít o 1. až 3. neděli adventní prodejní výstavku svých prací. Prodej bude probíhat od 8:30 do 11:45 hodin. Jste srdečně zváni.

Sbírka z minulé neděle na biblické dílo vynesla obnos 15.675,- Kč. Všem díky za každý dar na tento úmysl.

Na konci této mše sv. bude obnova zasvěcení Ježíši Kristu Králi před vystavenou Sv. oltářní litaniemi k Nejsv. Srdci Ježíšovu, zásvětnou modlitbou k Srdci Ježíšovu a závěrečným sv. požehnáním.

Comments are closed.