Nedělní ohlášky 19.11.2017

V sobotu 25.11 v 17:00 hod. se uskuteční ve farním kostele koncert duchovní hudby – zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha a Roberta Valenrina. Vstupné dobrovolné.

Farnost a Charita Nový Jičín Vás zvou na společné tvoření adventních věnců a vánočních dekorací. Stejně jako loni budou mít účastníci zajištěn již hotový korpus ze smrkových větví zdarma. Kvůli zajištění dostatečného počtu věnců prosíme, aby se zájemci zapsali na papír na stolečku v kostele nebo napsali na email: hnizdo@charitanj.cz S sebou přineste ozdoby na věnce a svíce dle svého vkusu, nějaký zdobící materiál budou také přímo na místě k dispozici. Materiál na výrobu vánočních dekorací bude zajištěn. Těšíme se na Vás v sobotu 2. 12. od 15:00 hodin na faře v Novém Jičíně.

Z podnětu našeho otce biskupa Františka Václava můžeme podpořit petici na obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Mariánský sloup má symbolizovat nejen konkrétní historickou událost, ale mnohem víc. Víte, že v současnosti se konají modlitební setkání u mariánských sloupů i v naší diecézi. Proč by tomu nemohlo být také i v našem hlavním městě. Petiční archy na podepsání naleznete na stolečku v kostele. Prosím, vyplňte požadované údaje. Petici je možno podpořit do příští neděle.

Příští neděli na konci mší sv. bude obnova zasvěcení Ježíši Kristu Králi před vystavenou Sv. oltářní litaniemi k Nejsv. Srdci Ježíšovu, zasvětnou modlitbou a závěrečným sv. požehnáním.

Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla obnos 18.801,- Kč. Dnešní sbírka byla obětována na Den bible – na překlady Bible do čtyř domorodých jazyků v afrických zemích Togo a Tanzanie. Všem dárcům díky za každý dar na tyto úmysly.

Vyslechněme si krátký dopis ke Dni bible:

Vážení přátelé, zvláště v době, kdy na nás doléhají výzvy kulturních změn v našem okolí, je čím dál naléhavější věnovat se ještě intenzivněji biblickému apoštolátu. Také v minulém roce se Biblické dílo snažilo přispět svými aktivitami ke zvládání tohoto nesnadného procesu.

Papež František píše ve své předmluvě k Bibli pro mládež: „Bible není k tomu, abyste ji založili do knihovny, ale spíše proto, abyste ji drželi v rukou často, denně ji četli, ať sami nebo spolu s někým.“ Snažíme se naplňovat tuto jeho výzvu v podobě různých biblických kurzů, při kterých napomáháme nejen mladým lidem k důkladnějšímu porozumění Písmu svatému.
Uskutečňování různých aktivit vyžaduje podporu, bez níž bychom nemohli ve své práci pokračovat. Rád bych tedy poděkoval za Vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok.
Na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete užitečné náměty pro realizaci biblického apoštolátu ve svém prostředí.

S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám Dominik kard. Duka, předseda správního výboru ČKBD

Comments are closed.