Nedělní ohlášky 12.11.2017

V úterý v 18:00 hod. mají na faře setkání všichni, kteří letos přijali biřmování nebo před pěti lety.

Farnost a Charita Nový Jičín Vás zvou na společné tvoření adventních věnců a vánočních dekorací. Stejně jako loni budou mít účastníci zajištěn již hotový korpus ze smrkových větví zdarma. Kvůli zajištění dostatečného počtu věnců prosíme, aby se zájemci zapsali na papír na stolečku v kostele nebo napsali na email hnizdo@charitanj.cz S sebou přineste ozdoby na věnce a svíce dle svého vkusu, nějaký zdobící materiál budou také přímo na místě k dispozici. Materiál na výrobu vánočních dekorací bude zajištěn. Těšíme se na Vás v sobotu 2. 12. od 15:00 hodin na faře v Novém Jičíně.

Dnešní sbírka byla obětována na opravy v naší farnosti. Příští neděli se uskuteční mimořádná sbírka – Den bible, která je určena k podpoře tisku a šíření Písma sv. hlavně v rozvojových zemích a zemích, kde je pronásledování křesťanů. Všem dárcům díky za každý dar.

Na stolečku je další rozpis služeb úklidů farního kostela pro následné období. Prosíme, pokud nemůžete dle plánu přijít na úklid, abyste informovali paní Šindlářovou.

Comments are closed.