Nedělní ohlášky 8.10.2017

Zítra, v pondělí, bude v 17:30 hod. na faře v N. Jičíně setkání všech, kteří se chtějí podílet na přípravě farního zpravodaje Okénko.

V pátek 13.10 v rámci Fatimského dne bude na konci mší sv. obnova zasvěcení P. Marii Fatimské s možností získání plnomocných odpustků v rámci jubile. Více na nástěnce v kostele.

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy v naší farnosti.

Comments are closed.