Nedělní ohlášky 1.10.2017

Tento týden bude První pátek v měsíci, a proto bude v tento den rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer ve farním kostele. Po ranní mši sv. bude celodenní tichá adorace. Prosíme o pomoc při adorační službě, na kterou se můžete zapsat na lístek ve farním kostele. Po večerní mši sv. bude ještě hodinová společná adorace.

Comments are closed.