Nedělní ohlášky 17.9.2017

Na nástěnkách a na webu farnosti máte přehled vyučování náboženství a příprav na nový školní rok.

Opět tento týden bude pořádat společenství modlících se maminek Triduum modliteb matek a babiček jako obvykle v pátek od 16:30 hod. před mší sv., v sobotu jsou všichni zváni do katedrály na společnou modlitbu před P. Marii Fatimskou, takže modlitba po ranní mši sv. nebude a v neděli o půl desáté před velkou mší sv. ve farním kostele. Seznámení s významem a obsahem společenství modlících se matek pro nové maminky bude přes brněnskou koordinátorku Katku Kučerkovou v pondělí 25.9 v 18:30 hod. na faře.

V sobotu 23. 9. 2017 od 10:00 hod. v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, v pátek 29. 9. 2017 od 10:00 hod. v bazilice Panny Marie ve Frýdku a pak od 16:30 na poutním místě Panny Marie Pomocné – Maria Hilf bude přivítána socha P. Marie z Fatimy a proběhne oslava fatimského jubilea v naší diecézi.

Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla obnos 17.175,- Kč. Dnešní sbírka byla obětována na potřeby církevních škol. Všem díky za dary na tyto účely.

Comments are closed.