Nedělní ohlášky 10.9.2017

Zítra, v pondělí, bude v 17:30 hod. na faře setkání všech, kteří se chtějí podílet na realizaci farního zpravodaje Okénko.

Na nástěnkách a na webu farnosti máte již celkový přehled vyučování náboženství a příprav na nový školní rok. Prosíme rodiče, aby zajistili účast svých pokřtěných dětí na hodinách náboženství. Na stolečku je možnost přihlášky hlavně pro začínající děti, ale i ostatní mohou přihlášku vyplnit pro potřeby vyučujícího. Přihlášku můžete odevzdat na faře nebo přímo v hodině náboženství. Přihlášky naleznete i ke stažení na webu farnosti.

Pokud by byl nový zájemce z řad dospělých na přípravu ke křtu nebo prvního sv. přijímání, ať přijde ve středu v 18:15 hod. na faru.

Mamoáza ráda přivítá mezi sebe nové Oázky při společném setkávání,hraní,povídaní,modlitbě i svačince každý čtvrtek od 9:00 h. na faře ve společenské místnosti v přízemí.

Ve středu 13.9 v rámci Fatimského dne bude na konci mší sv. obnova zasvěcení P. Marii Fatimské s možností získání plnomocných odpustků v rámci jubile. Více na nástěnce v kostele.

Příští neděli bude večerní mše sv. poutní k P. Marii Bolestné ve Španělské kapli.

Sbírka z této neděle byla určena na opravy ve farnosti. Příští neděli bude mimořádná sbírka na potřeby církevních škol. Všem dárcům díky za každý dar.

Comments are closed.