Nedělní ohlášky 3.9.2017

Tento týden je již farní kancelář v plném rozsahu jako během školního roku. Podobně i bohoslužby jsou v plném rozsahu.

Na nástěnkách a na webu farnosti máte přehled vyučování náboženství a příprav na nový školní rok.

Náboženství začíná příštím pondělím 11.9. Prosíme rodiče, aby zajistili účast svých pokřtěných dětí na hodinách náboženství. 1. a 2. třída, které jsou ze ZŠ Komenské a podobně 1. až 3. třída na ZŠ Dlouhá, budou mít upřesněno náboženství až příští neděli. Letos naleznete na stolečku možnost přihlášky hlavně pro začínající děti, ale i ostatní mohou přihlášku vyplnit pro potřeby vyučujícího. Přihlášku můžete odevzdat na faře nebo přímo v hodině náboženství. Přihlášky naleznete i ke stažení na webu farnosti.

Středeční příprava dospělých na křest a sv. přijímání a biblická hodina začnou již v tomto týdnu dle rozpisu na nástěnce. Pokud by byl nový zájemce z řad dospělých na přípravu ke křtu, ať taktéž přijde ve středu v 18:15 hod. na faru.

Společenství mužů zve na první setkání, které začne adorací ve čtvrtek 7. září v 19.30 ve farním NJ kostele, a pak na faře seznámením s programem. Zveme i nové zájemce z řad mužů.

Na páteční večerní mše sv. zveme všechny děti, mládež a jejich rodiče. Opět pokračujeme v novozákonních příbězích, které jsou přípravou na neděli. A po páteční večerní mši sv. bude opět v pátky možnost půjčování knížek z farní knihovny.

Všichni ministranti mladší a starší mají první setkání v pátek 8.9 od 15:30 hod. na faře. Pokud by byli noví zájemci o službu u oltáře, ať také přijdou v pátek na faru. Prosíme o účast všech rodičů ministrantů, kteří navštěvují ZŠ.

Také děvčata, která zpívají v malé schole, mají pravidelná setkání v pátek od 15.00 hod na faře. Také zvou do svého společenství nové zájemkyně a zájemce o zpěv.

V sobotu 9.9 v rámci Dne Města bude mše sv. až v 8:30 hod. ve farním kostele, kterou bude celebrovat starobrněnský opat Evžen Martinec. Prosíme o zapsání se na stolečku ke službě hlídání otevřeného farního kostela v tuto sobotu v rámci Dnů památek.

Na stolečku máte k dispozici nový rozpis úklidu farního kostela pro další období. Rozpis je také ke stažení na webu farnosti.

V návaznosti na vyhodnocení dotazníků kněží, varhaníků a vedoucích schol o liturgické hudbě v naší diecézi proběhne ve školním roce 2017/2018 cyklus pěti setkání, jak pro varhaníky, tak i pro vedoucí schol. Setkání budou probíhat v Ostravě v budově Biskupství ostravsko-opavského od 9:00 do 17:00 hod. vždy v sobotu, a to v termínech, které jsou uvedené na nástěnce. Oba kurzy budu mít část zaměřenou na prohloubení znalostí liturgie a liturgiky, a také část praktickou dle zaměření varhaník či vedoucí scholy. Více informací na nástěnce.

Sbírka na Charitu Nový Jičín z minulé neděle vynesla obnos 16.500,- Kč. Všem díky za každý dar na tento úmysl. Příští neděli proběhne sbírka na opravy v naší farnosti.

Comments are closed.