Nedělní ohlášky 27.8.2017

Sbírka z dnešní neděle byla obětována na potřeby Charity v Novém Jičíně.

Na první pátek bude rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer a také celodenní tichá adorace před vystavenou Nejsv. sv. oltářní ve farním kostele. Kdo by chtěl pomoci s adorační službou, může se napsat na lístek ve farním kostele. Také po večerní mši sv. bude ještě hodinová adorace. První mše sv. pro děti s rodiči bude až další pátek 8.9, ale zveme děti ke smíření s Bohem ve sv. smíření po prázdninách na první pátek.

Příští neděli se již objeví rozpis vyučování náboženství na nový školní rok. Prosíme rodiče, aby pokřtěným dětem zajistili náboženskou výuku a růst ve víře vedle různých aktivit a kroužků svých dětí.

O podzimních prázdninách ve čtvrtek 26.10 nebo v pátek 27.10 se plánuje společný výlet dětí v okolí N. Jičína, pravděpodobně do dřevěného kostela sv. Kateřiny směr Štramberk.

Organizátoři Celostátního setkání mládeže v Olomouci co nejsrdečněji děkují všem, kteří toto setkání podpořili svou modlitbou, obětí či jakýmkoli jiným způsobem. Věříme, že hojnost plodů tohoto setkání bude vidět i v našich farnostech. Jménem Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík

Comments are closed.