Nedělní ohlášky 16.7.2107

V sobotu 22.7 v 10:30 uzavřou sv. manželství ve farním kostele při mši sv. Vojtěch Pavliska z Tiché a Gabriela Matúšů z N. Jičína.

Prosíme děti, aby posílaly pohledy z výletů či dovolených na naše webové stránky nebo je přinesly na faru. Potom bychom je na začátku školního roku v kostele rozvěsili, abychom poznali, kde všude děti byly a co prožily.

Jsou volné úmysly mší sv. na další červencový týden během všedních dnů a podobně prakticky celý srpen. Kdo by si chtěl zapsat úmysl mše sv., může po ranní mši sv. na požádání nebo v kanceláři.

Dnešní sbírka byla měsíční na opravy v naší farnosti. Všem dárcům díky za každý dar na tento úmysl.

Comments are closed.