Nedělní ohlášky 9.7.2017

Ve čtvrtek se uskuteční Fatimský den v naší farnosti. Od 6:15 hod. bude společný růženec a na konci mše sv. litanie a zásvětná modlitba k P. Marii Fatimské s požehnáním.

Naše farnosti plánují pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi na horu Radhošť a to tuto sobotu 15.7, kdy bude mimořádně až v 12 hod. v kapli sloužena mše sv. za Vás farníky. Zkusme využít této pouti k putování na tuto horu ať osobně nebo rodinně a pěšky nebo skrz autobus, který bychom chtěli vypravit a který Vás vyveze až na Pustevny. Cena autobusu by byla 110,- Kč pro dospělé a 50,- Kč pro děti do 15 let. Závazně je možno se přihlašovat po mší sv. u pánů kostelníků. Odjezd autobusu bude až v 8:30 hod. od fulnecké zastávky pod farním kostelem. Máme ještě dost volných míst, pokud se autobus nenaplní do zítřka, byli bychom nuceni autobus zrušit.

V sobotu 15.7 v 11:00 uzavřou sv. manželství ve farním kostele v bohoslužbě slova Lukáš Mik a Lucie Špůrková, oba z N. Jičína.

Po mši svaté si mohou biřmovanci v sakristii vyzvednout CD s fotkami z biřmování. Cena je 200,- Kč.

Prosíme děti, aby posílaly pohledy z výletů či dovolených na naše webové stránky nebo je přinesly na faru. Potom bychom je na začátku školního roku v kostele rozvěsili, abychom poznali, kde všude děti byly a co prožily.

Zapisují se úmysly na mše sv. od října do prosince letošního roku. Jsou volné úmysly během prázdnin. Úmysly si můžete nechat zapsat v hodinách kanceláře nebo na požádání po ranní mši sv.

Příští neděli se uskuteční měsíční sbírka na opravy ve farnosti.

Comments are closed.