Nedělní ohlášky 2.7.2017

Během letních prázdnin nebudou večerní mše sv. během všedních dnů ve Španělské kapli a páteční večerní ve farním kostele.

V úterý a čtvrtek v 18 hod. bude bohoslužba slova se sv. přijímáním ve Španělské kapli.

Ostatní mše sv. zůstávají beze změn.

Také jsou omezené hodiny ve farní kanceláři – ta bude v pondělí od 8:30 do 9:30 a ve středu od 10:30 do 11:30 hod.

Ve středu bude na slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše sv. jako v neděli v 7:30 hod.

V pátek bude první pátek zasvěcená Nejsv. Srdci Ježíšovu. Mše sv. bude ráno i večer a bude rozšířená možnost sv. smíření. Během celého dne bude tichá adorace ve farním kostele před Svátostným Ježíšem. Prosíme o zapsání se na adorační službu na stolečku ve farním kostele.

V sobotu 8.7 v 11:00 hod. uzavřou manželství ve farním kostele Daniel Geryk a Petra Korbelová, oba z N. Jičína-Žilina.

Zapisují se úmysly na mše sv. od října do prosince letošního roku. Jsou volné úmysly během prázdnin. Úmysly si můžete nechat zapsat v hodinách kanceláře nebo na požádání po ranní mši sv.

Naše farnosti plánují pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi na horu Radhošť a to v sobotu 15.7, kdy bude mimořádně až v 12 hod. v kapli sloužena mše sv. za Vás farníky. Zkusme využít této pouti k putování na tuto horu ať osobně nebo rodinně a pěšky nebo skrz autobus, který bychom chtěli vypravit a který Vás vyveze až na Pustevny. Cena autobusu by byla 110,- Kč pro dospělé a 50,- Kč pro děti do 15 let. Závazně je možno se přihlašovat po mší sv. u pánů kostelníků. Odjezd autobusu bude až v 8:30 hod. od fulnecké zastávky pod farním kostelem.

Po mši svaté si mohou biřmovanci v sakristii vyzvednout CD s fotkami z biřmování. Cena je 200,- Kč.

Dnes si můžete vzít na stolečku v kostele nové číslo farního zpravodaje Okénko.

Předplatitelé diecézního zpravodaje Okno si mohou vyzvednout po dopoledních bohoslužbách nové číslo v sakristii.

Comments are closed.