Nedělní ohlášky 14.5.2017

Zítra, v pondělí bude v 17:30 na faře setkání všech, kteří se chtějí podílet na realizaci farního zpravodaje Okénko.

V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti k P. Marii, Královně Máje, během týdne vždy ráno i večer na konci mše sv. a v neděli po večerní mši sv. ve Španělské kapli.

Kdo by chtěl přijmout k modlitbě sochu P. Marie-Růže Mystické, může se napsat na seznam, který je na stolečku ve farním kostele. Socha se přenáší co 14 dní vždy ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Jedná se o další období od 13.7 tohoto roku.

Mládež děkanátu Nový Jičín pořádá poslední víkend v květnu děkanátní setkání děti na Starém Jičíně. Cena je 50,- Kč. Sebou si děti mají vzít spacák, sportovní oblečení, přezůvky, buchtu. Registrace je přes webové stránky mládeže. Více na plakátku na nástěnce v kostele.

Ve dnech od 3. do 9. července 2017 se bude konat 10. jubilejní diecézní pěší pouť z Opavy na Velehrad, na kterou zve farnost Hať každého, kdo chce na 150 kilometrové cestě přes Slezsko a Moravu prožit duchovní cvičení ve společenství mladých z celé naší diecéze. Adresu webových stránek pouti, na kterých jsou informace o pěším putování a to jak se na pouť přihlásit, najdete na plakátku, který je na naší nástěnce.

Dnešní neděli proběhla sbírka na opravy v naší farnosti. Příští neděli bude mimořádná sbírka na potřeby TV-Noe. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Comments are closed.