Nedělní ohlášky 16.4.2017

Na konci mše sv. budou požehnány velikonoční pokrmy. Celý týden po ranní mši sv. probíhá novéna k B. milosrdenství.

Zítra, na druhý svátek velikonoční, pondělí oktávu velikonočního, budou mše sv. jako v neděli. Ranní v 7:30 ve farním kostele, velká mše sv. nebude zítra ve farním kostele, ale v 10:00 hod. bude v kostele v Žilině a večerní bude v 18:30 ve Španělské kapli.

V sobotu 22.4 v 11:00 hod. ve farním kostele uzavřou manželství Jiří Koleček a Petra Benešová, oba z N. Jičína.

V sobotu 22.4 v 18:00 hod. se uskuteční benefiční koncert v kostele v Žilině, jehož výtěžek bude věnován na restaurování bočních oltářů. Účinkují ministr zemědělství Marian Jurečka a jeho hosté.

Letos se uskuteční děkanátní pouť za nová duchovní povolání a obnovu rodin již v sobotu 6.5.2017 tentokrát s nově jmenovaným o. biskupem, generálním vikářem Mons. Martinem Davidem. Odjíždí se v 15:00 hod. od fulnecké zastávky pod farním kostelem. Možno se závazně přihlašovat v sakristii u pánů kostelníků s cenou autobusu, která je 90,- Kč pro dospělé a 40,- Kč pro děti do 15 let. V rámci této poutě by měla být možnost tuto pouť podniknout i pěšky. Více upřesňujících informací se dozvíte později.

Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla obnos 21.386,- Kč. Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář v Olomouci. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Na stolečku ve farním kostele naleznete nový rozpis úklidu farního kostela pro skupinky na další období.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli k prožívání letošních Velikonoc ať úklidem či výzdobou kostela, službou kostelnickou, varhanickou a ministrantskou, zpěvem schóly nebo jinou pomocí, která zde není vyjmenovaná. Pán Bůh ať Vám odplatí Vaši obětavost a starostlivost.

Comments are closed.