Nedělní ohlášky 26.3.2017

Dnes se uskuteční Křížová cesta s dětmi od 15 hod. z Fibichova nám. Je určena pro všechny kategorie dětí. Křížová cesta je také každou postní neděli po ranní mši sv. a v pátek po večerní mši sv. určené pro děti s rodiči a v sobotu po mši sv. v kostele v Žilině.

Charita a farnost N. Jičín zvou všechny rodiče na kurz s Ing. Pavlem Mečkovským – Klíč ke zdravým vztahům s dětmi. Kurz začíná příští čtvrtek 30.3 ve farním sále v přízemí v N. Jičíně. Více informací ohledně přihlášení a obsahu kurzu máte na nástěnce v kostele.

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem, tzv. BISCUP, se letos koná ve dnech 31.3 – 1.4.2017 v Jeseníku. Na programu bude opět mše svatá a katecheze, nebude chybět velká hra po městě, příležitost ke svátosti smíření, čajovny, možnost zeptat se o. biskupa na cokoli… Každý účastník setkání mládeže ať se přihlásí na stránkách diecezko.dcm.cz (stejně jako v minulých letech). Tamtéž najde také bližší informace o programu a o dopravě. Doporučený vlakový spoj odjíždí z Ostravy-Svinova v 14:01. Zveme všechny mladé od 13 let na toto setkání.

Farnost ve spolupráci s charitním rodinným klubem Hnízdo zve všechny, zejména děti s rodiči či prarodiči příští neděli 2.4 na společné předvelikonoční Tvořivé odpoledne. Tvořit budeme od 15 hodin a vyrobíme velikonoční dekorace a také si každý ozdobí a odnese domů svou velikonoční svíci – paškál. Veškerý tvůrčí materiál bude k dispozici, odborné vedení i drobné občerstvení zajištěno. Těšíme se na vzájemné setkání. Informace najdete také na webu farnosti nebo nástěnce.

Comments are closed.