Nedělní ohlášky 31.5.2015

Dnešní večerní mše sv. v 18:30 hod. bude poutní v kostele Nejsvětější Trojice.

V tomto týdnu bude První pátek zasvěcený Božskému Srdci Páně. Ráno i večer bude rozšířená možnost příležitosti k sv. smíření k naplnění příslibů Božského Srdce. Během celého dne bude ve farním kostele tichá adorace před vystavenou Sv. oltářní. Kdo by chtěl pomoci s adorační službou, může se zapsat na lístek na stolečku ve farním kostele. Po večerní mši sv. bude ještě hodinová adorace. Využijme této adorační příležitosti být se svátostným Spasitelem k dobré přípravě na nedělní slavnost Těla a Krve Páně, která je vyvrcholením přípravy ve farnostech na Eucharistický kongres v letošním roce.

Na příští neděli bude dopoledne jen jedna mše sv. a to v 9 hod. dopoledne.

Ranní mše sv. v 7:30 nebude. Večerní bude jako obvykle. Po dopolední mši sv. se uskuteční průvod Božího Těla do kostela Nejsvětější Trojice. Při průvodu je možné, aby děvčata zdobila cestu pro Pána Ježíše natrhanými lístky z květin. Prosíme ze strany rodičů o zajištění.

Farnost Nový Jičín pořádá z pátku 26. až sobotu 27.6 poutní zájezd na Jasnou Horu do Čenstochové, Horu sv. Anny Samatřetí u Ratiboře a na Maria Hilf u Zlatých Hor. Cena autobusu spolu s ubytováním v poutním domě na Jasné Hoře je 600,- Kč pro dospělého a 400,- Kč pro děti do 15 let. Je možné si také přiobjednat dle svého uvážení večeři a snídani na Jasné Hoře a oběd na Hoře sv. Anny. Přihlašovat se s celou částkou za autobus a nocleh případně s nahlášením zájmu o nabízené jídlo je možné přes nás kněze ve farní kanceláři nebo Ivu Jasnou, která pracuje na faře. Více informací máte na plakátku na nástěnkách.

Všem farníkům, kteří jakkoliv přispěli k zdárnému průběhu Noci kostelů, patří jménem celé farnosti velký dík za nasazenost a obětavost.

V minulém týdnu přispěli 3 dárci částkou 4.000,- Kč na mimořádnou účelovou sbírku na nové lustry do farního kostela. Za měsíc květen bylo přispěno na nové lustry částkou 19.480,- Kč. Přehled dárců máte na nástěnce ve farním kostele. Sbírka na potřeby diecézní Charity z minulé neděle vynesla obnos 14.239,- Kč. Příští neděli na slavnost Božího Těla bude sbírka věnována na pokrytí Eucharistického kongresu v říjnu letošního roku v Brně. Všem díky za Vaší štědrost. K tomu si vyslechněte krátkou výzvu našich biskupů:

Bratři a sestry v Kristu,

příští neděli 7. června, u příležitosti Slavnosti Těla a Krve Páně, vyvrcholí v jednotlivých farnostech a diecézích přípravy na 1. národní eucharistický kongres. Je to poprvé v novodobých dějinách, kdy české a moravské diecéze společně chystají takto rozsáhlé a organizačně náročné setkání, zaměřené na prohloubení úcty k Eucharistii. Dovolte nám proto, abychom Vás při této příležitosti poprosili rovněž o Vaši podporu při organizaci hlavní, národní části programu, která se uskuteční ve dnech 15. až 17. října v Brně. Formou celonárodní sbírky, jež byla společnou dohodou biskupů vyhlášena na příští neděli pro všechny farnosti českých a moravských diecézí, se může každý podle své vůle a podle svých možností podílet na zajištění nutných praktických příprav kongresu a přispět tak k jeho zdárnému průběhu. Vám, kteří se zapojíte, již nyní srdečně děkujeme.

S požehnáním, Vaši čeští a moravští biskupové.

Comments are closed.