Nedělní ohlášky 24.5.2015

Májové pobožnosti se konají během týdne na konci všech mší sv. a v neděli po večerní ve Španělské kapli.

Dnes na slavnost Seslání Ducha sv. bude od 15 hod. v areálu Španělské kaple farní vaječinové setkání všech farníků bez rozdílu věku. Přineste s sebou vajíčka a chuť se sejít.

Sestry a bratři, letos se po dvou letech se opět uskuteční Noc kostelů, tentokráte v kostele Nejsvětější Trojice. Jejím úkolem je oslovit širší veřejnost žijící v našem městě. Příprava takové akce potřebuje mnoho obětavých rukou, zejména přímo v kostele, ale také při zpřístupnění věže se zvonicí, zajištění dětského a kulturního programu. Proto prosíme o přihlášení dobrovolníků na listinách, které jsou umístěny na stole u bočního vchodu do farního kostela. Na listinách jsou uvedeny i časy setkání k dohodnutí podrobností a kontakty na vedoucího skupiny. Také prosíme o připravení sladkého a slaného pohoštění pro pořadatele a vystupující, kterých bude okolo šedesáti osob. Pohoštění přineste v pátek mezi 16:00 – 17:00 na novojičínskou faru. Zveme Vás všechny na Noc kostelů v pátek 29.5 od 18 do 22 hod. do kostela Nejsvětější Trojice a hřbitovní kaple v Janáčkových sadech.

V sobotu 30.5 uzavřou ve farním kostele manželství Miroslav Kubový a Kateřina Večerková, oba z N. Jičína.

Farnost Nový Jičín pořádá z pátku 26. až sobotu 27.6 poutní zájezd na Jasnou Horu do Čenstochové, Horu sv. Anny Samatřetí u Ratiboře a na Maria Hilf u Zlatých Hor. Cena autobusu spolu s ubytováním v poutním domě na Jasné Hoře je 600,- Kč pro dospělého a 400,- Kč pro děti do 15 let. Je možné si také přiobjednat dle svého uvážení večeři a snídani na Jasné Hoře a oběd na Hoře sv. Anny. Přihlašovat se s celou částkou za autobus a nocleh případně s nahlášením zájmu o nabízené jídlo je možné přes nás kněze ve farní kanceláři nebo Ivu Jasnou, která pracuje na faře. Více informací máte na plakátku na nástěnkách.

V minulém týdnu přispěli 5 dárců částkou 5.080,- Kč na mimořádnou účelovou sbírku na nové lustry do farního kostela. Měsíční sbírka na opravy v naší farnosti z minulé neděle vynesla obnos 17.569,- Kč. Dnes proběhla sbírka na potřeby diecézní Charity. Všem díky za Vaší štědrost.

V kostele na stolečku máte k rozebrání další číslo oblíbeného evangelizačního časopisu Milujte se.

Comments are closed.