Nedělní ohlášky 17.5.2015

Májové pobožnosti se konají během týdne na konci všech mší sv. a v neděli po večerní ve Španělské kapli.

V úterý v 18:30 hod. na faře bude stěžejní poslední setkání všech příznivců a pomocníků Noci kostelů. Prosíme o účast všech, kteří chtějí jakkoliv pomoci.

V sobotu 23.5 pořádá naše farnost pouť na sv. Hostýn. Vypravujeme druhý autobus, je ještě asi 15 volných míst. Můžete se přihlašovat závazně v sakristii. Cena autobusu až nahoru a zpět je 110,- Kč. Odjezd v 7:30 hod. ráno od fulnecké zastávky pod farním kostelem.

V sobotu 23.5 od 18 do 19 hod. se bude ve farním kostele konat modlitební vigilie přípravy na Seslání Ducha svatého před vystaveným Ježíšem v Eucharistii.

Další neděli na slavnost Seslání Ducha sv. bude od 15 hod. v areálu Španělské kaple farní vaječinové setkání všech farníků bez rozdílu věku. Přineste s sebou vajíčka a chuť se sejít.

Farnost Nový Jičín pořádá 26. až 27.6 poutní zájezd na Jasnou Horu do Čenstochové, Horu sv. Anny Samatřetí u Ratiboře a na Maria Hilf u Zlatých Hor. Cena autobusu spolu s ubytováním v poutním domě na Jasné Hoře je 600,- Kč pro dospělého a 400,- Kč pro děti do 15 let. Je možné si také přiobjednat dle svého uvážení večeři a snídani na Jasné Hoře a oběd na Hoře sv. Anny. Přihlašovat se s celou částkou za autobus a nocleh případně s nahlášením zájmu o nabízené jídlo je možné přes nás kněze ve farní kanceláři nebo Ivu Jasnou, která pracuje na faře. Více informací máte na plakátku na nástěnkách.

Na stolečku ve farním kostele je rozpis úklidu farního kostela pro všechny, kteří se na úklidu podílíte. Kdo by se chtěl připojit a pomoci s úklidem, může se přihlásit u pí. Šindlářové, jejíž kontakt je na rozpisu. Rozpis naleznete také na internetu na našich webových stránkách farnosti.

V minulém týdnu přispěli 2 dárci částkou 1.500,- Kč na mimořádnou účelovou sbírku na nové lustry do farního kostela. Dnešní neděli proběhla měsíční sbírka na opravy ve farnosti. Všem díky za Vaší štědrost. Příští neděli proběhne sbírka na potřeby diecézní Charity.

Po dnešních dopoledních bohoslužbách si mohou předplatitelé vyzvednou nové číslo diecézního zpravodaje Okno.

Comments are closed.