Nedělní ohlášky 14.7.2019

Letošní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi na horu Radhošť našich farností bude tuto sobotu 20.7, kdy bude v 11 hod. v kapli sloužena mše sv. za Vás farníky. Zkusme využít této pouti k putování na tuto horu ať osobně nebo rodinně a pěšky nebo skrz autobus, který bychom chtěli vypravit a který Vás vyveze […]

read more

Nedělní ohlášky 7.7.2019

P. Lukáš Dořičák, novokněz, bude mít primiční mši sv. dnes v neděli 7.7.2019 ve 14 hod. v kostele ve Veřovicích a po ní bude společné pohoštění. Veřovická farnost Vás všechny zve na toto odpoledne, kdy budou děkovat po sto letech za nové duchovní povolání. V sobotu 13.7 v 10:30 hod. uzavřou při mši sv. ve […]

read more

Nedělní ohlášky 30.6.2019

Zítra v pondělí 1. července se uskuteční Diecézní pouť dětí na Prašivé. Přihlášení mají odjezd v 9 hod. dopoledne od fulnecké zastávky v N. Jičíně pod farním kostelem. Návrat kolem 18 hod. večer. V pondělí nebude během prázdnin mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice. V úterý i během prázdnin budou v 18 hod. bohoslužby slova […]

read more

Nedělní ohlášky 23.6.2019

Od pátku 28.6 do neděle 30.6 se uskuteční Modlitební triduum matek v obvyklý čas. Více informací máte na nástěnce v kostele. V pondělí 1. července se uskuteční Diecézní pouť dětí na Prašivé. Tímto zveme děti, jejich sourozence, rodiče a zvláště prvokomunikanty na toto setkání i s otcem biskupem. Cena za autobus dospělí 100,-Kč, děti do […]

read more

Nedělní ohlášky 16.6.2019

Dnes slavíme v kostele Nejsvětější Trojice poutní slavnost, a proto bude večerní mše sv. v 18:30 hod. v tomto kostele. V pondělí 1. července se uskuteční Diecézní pouť dětí na Prašivé. Tímto zveme děti, jejich sourozence, rodiče a zvláště prvokomunikanty na toto setkání i s otcem biskupem. Cena za autobus dospělí 100,-Kč, děti do 15 […]

read more

Nedělní ohlášky 9.6.2019

V pondělí 3.6 odešel na věčnost Kristův věrný služebník P. Jiří Šenkeřík, výpomocný duchovní v Bernarticích nad Odrou. Poslední rozloučení bude teď v pondělí 10.6 při mši sv. v 14:30 hod. v bernartickém kostele, a pak bude jeho tělo uloženo na místním hřbitově do kněžského hrobu. Příští neděli slavíme v kostele Nejsvětější Trojice poutní slavnost, […]

read more

Nedělní ohlášky 2.6.2019

Na první pátek bude jako obvykle možnost sv. smíření ráno i večer. Během celého dne bude možnost tiché adorace před svátostným Ježíšem ve farním kostele. Prosíme o zapsání se na adorační službu na stolečku ve farním kostele. Po večerní mši sv. bude do 19:00 hod. možnost adorace. Obětujme celodenní adoraci a své modlitby za naše […]

read more

Nedělní ohlášky 26.5.2019

Ve čtvrtek bude doporučený zasvěcený svátek slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. ráno v 6:45 a večer v 18 hod. budou obě ve farním kostele. V sobotu 1.6. má náš děkanát pouť do frýdecké baziliky za obnovu rodin a nová duchovní povolání. Chceme vypravit autobus na tuto pouť, na který se můžete závazně přihlásit v sakristii u pánů […]

read more

Nedělní ohlášky 19.5.2019

Příští neděli na desáté mši sv. přistoupí k prvnímu sv. přijímání 13 dětí a dva dospělí. Prosíme o modlitbu za všechny, kteří začínají svůj svátostný život s eucharistickým Ježíšem. V sobotu 8.6. pojedeme vlakem poděkovat s dětmi a jejich rodinami na poutní místo Maria Stein za dar prvního sv. přijímání. Zveme na tuto pouť všechny, kdo se chtějí připojit. […]

read more

Nedělní ohlášky 12.5.2019

Beskydské divadlo Vás zve na středu 15.5. v 19:00 hod. na duchovní koncert vokálního kvarteta Affetto a varhaníka Martina Jakubíčka ve farním kostele. Vstupné v předplatném v divadle nebo na místě. Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín a jeho host, Ženský komorní sbor CZKW Třinec, Vás srdečně zvou na svůj jarní koncert duchovní hudby Jubilate Deo, […]

read more