Nedělní ohlášky 22.7.2018

V sobotu 4.8 v 18 hod. v kostele Nejsv. Trojice proběhne koncert barokní hudby. Zpívají a hrají žáci a hosté letní dílny Dávné Hudby v Rychalticích. Vstupné dobrovolné, jste srdečně zváni. Více na plakátku v kostele. Můžete si nechat zapsat úmysly na mše sv. na měsíce říjen, listopad a prosinec tohoto roku. Jsou ještě volné úmysly na srpen a v […]

read more

Nedělní ohlášky 14.7.2018

Naše farnosti plánují pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi na horu Radhošť a to tuto sobotu 21.7, kdy bude v 11:00 hod. v kapli sloužena mše sv. za Vás farníky. Zkusme využít této pouti k putování na tuto horu ať osobně nebo rodinně a pěšky nebo skrz autobus, který bychom chtěli vypravit a který Vás vyveze […]

read more

Nedělní ohlášky 8.7.2018

Naše farnosti plánují pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi na horu Radhošť a to v sobotu 21.7, kdy bude v 11 hod. v kapli sloužena mše sv. za Vás farníky. Zkusme využít této pouti k putování na tuto horu ať osobně nebo rodinně a pěšky nebo skrz autobus, který bychom chtěli vypravit a který Vás […]

read more

nedělní ohlášky 1.7.2018

Zítra v pondělí 2. července se uskuteční Diecézní pouť dětí na Prašivé. Přihlášení mají odjezd v 9 hod. dopoledne od fulnecké zastávky v N. Jičíně pod farním kostelem. Návrat kolem 18 hod. večer. Můžete si nechat zapsat úmysly na mše sv. na měsíce říjen, listopad a prosinec tohoto roku. Jsou ještě volné úmysly během prázdnin a v […]

read more

Nedělní ohlášky 24.6.2018

V pátek bude doporučený svátek slavnost Petra a Pavla, apoštolů. Mše sv. jako v pátek, kdy bude večerní již poslední mše sv. pro děti s rodiči. V sobotu 30.6 při mši sv. v 14:00 hod. ve farním kostele poděkují za zlaté výročí svého manželství Zdenka a Emil Urbanovi se svou rodinou. Na stolečku v kostele máte podpisové petiční archy, […]

read more

Nedělní ohlášky 17.6.2018

Zítra, v pondělí, nebude mít 6.-7. třída náboženství na faře. Zítra, v pondělí, bude v 17:30 na faře setkání všech dopisovatelů zpravodaje Okénko. Na stolečku v kostele máte podpisové petiční archy, na kterých můžete podpořit petici proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy, která v podstatě podporu ideologii genderu. Celou petici máte vyvěšenou na nástěnce a bude také na webových […]

read more

Nedělní ohlášky 10.6.2018

Na stolečku v kostele máte podpisové petiční archy, na kterých můžete podpořit petici proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy, která v podstatě podporu ideologii genderu. Celou petici máte vyvěšenou na nástěnce a bude také na webových stránkách naší farnosti. Petici podporují také naši biskupové. Můžete podpořit svým podpisem do neděle 24.6.2018. V pondělí 2. července se […]

read more

Nedělní ohlášky 3.6.2018

V pátek bude slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Na konci ranní a večerní mše sv. před vystavenou Sv. oltářní bude obnova zasvěcení Ježíšovu Srdce s litaniemi a požehnáním. Na stolečku v kostele máte podpisové petiční archy, na kterých můžete podpořit petici proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy, která v podstatě podporu ideologii genderu. Celou petici máte vyvěšenou na nástěnce a bude […]

read more

Nedělní ohlášky 27.5.2018

Dnes v neděli bude mimořádně večerní mše sv. v 18:30 hod. poutní v kostele Nejsvětější Trojice. Na První pátek v tomto týdnu bude rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer. Ve farním kostele bude celodenní adorace před svátostným Ježíšem. Prosíme o zapsání se na celodenní adorační službu na stolečku ve farním kostele. Letos se také uskuteční […]

read more

Nedělní ohlášky 20.5.2018

Sestry a bratři, letos se po malé odmlce uskuteční tento pátek 25.5 Noc kostelů – tentokráte v kostele sv. Mikuláše v Žilině. Jejím úkolem je oslovit širší veřejnost žijící v našem okolí. Příprava takové akce potřebuje mnoho obětavých rukou. Hlavní břímě ponesou farníci z Žiliny, ostatní farníky prosíme zejména o zajištění pohoštění pro hosty, pořadatele […]

read more