Nedělní ohlášky 21.1.2018

Společenství Mamoázy zve na další modlitební Tiduum, které se uskuteční od pátku 26.1 v 16:30 hod. ve farním kostele a pak v sobotu v 7:15 a v neděli v 9:30 hod. Více informací na plakátku v kostele nebo na webu farnosti. Srdečně jste zváni již na 5. farní ples, který je spolupořádaný s Charitou Nový Jičín. Ples se uskuteční tuto sobotu […]

read more

Nedělní ohlášky 14.1.2018

Všichni spolupracovníci ve farnosti – kostelníci, varhaníci, zvláště ti, kteří pomáhají uklízet a zdobit kostely, zpívají nebo jinak se zapojují v pomoci ve farnosti, budou mít v tuto sobotu 20.1.2018 v 15.00 hod. na faře společné novoroční setkání při čaji a kávě s námi kněžími a jáhny. Prosíme o přinesení něčeho sladko – slaného ke kávě […]

read more

Nedělní ohlášky 7.1.2018

V úterý 9.1 v 18:00 hod. mají na faře měsíční setkání všichni, kteří přijali v minulém roce sv. biřmování. Všichni spolupracovníci ve farnosti – kostelníci, varhaníci, zvláště ti, kteří pomáhají uklízet a zdobit kostely, zpívají nebo jinak se zapojují v pomoci ve farnosti, budou mít v sobotu 20.1.2018 v 15.00 hod. na faře společné novoroční setkání při čaji […]

read more

Nedělní ohlášky 31.12.2017

V pátek bude první pátek, proto bude rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer a po celý den bude ve farním kostele adorace. Bude se topit ve třetí a čtvrté lavici vpředu napravo. Kdo by chtěl pomocí s adorační službou během dne, může se zapsat na lístek na stolečku ve farním kostele. Po večerní mši […]

read more

Nedělní ohlášky 24_12_2017

Zítra, na první svátek vánoční – slavnost Narození Páně, která je zasvěceným svátkem, budou mše sv. jako v neděli. V úterý, na druhý svátek vánoční, budou mše sv. taktéž jako v neděli. V 9.00 hod. bude také mše sv. v kostele v Žilině. Ve středu 27.12 v 15.00 hod. bude vánoční benefiční varhanní koncert, jehož výtěžek půjde […]

read more

Nedělní ohlášky 17.12.2017

Dnes naposledy je prodejní výstavka Klubu rukodělných prací Charity N. Jičín na faře. Rozpis bohoslužeb, příležitostí k sv. smíření, provoz betléma ve Španělské kapli o Vánocích máte ve zpravodaji Okénko, který je k dispozici na stolečku nebo na nástěnce a webových stránkách farnosti. Na Štědrý den v neděli 24.12 bude již v 15:00 hod. ve Španělské […]

read more

Nedělní ohlášky 10.12.2017

Charita pořádá ještě dnes na faře v Novém Jičíně adventní prodej křesťanských knih pro všechny věkové kategorie, stolních a liturgických kalendářů a dárkových drobností. A Charitní klub rukodělných prací bude mít o 1. až 3. neděli adventní prodejní výstavku svých prací. Prodej bude probíhat od 8:30 do 11:45 hodin. Jste srdečně zváni. Srdečně zveme malé […]

read more

Nedělní ohlášky 3.12.2017

Zítra, v pondělí, bude v 17:30 hod. na faře sekání všech příznivců a dopisovatelů farního zpravodaje Okénko. V pátek bude doporučený zasvěcený svátek slavnost Neposkvrněného početí P. Marie. Mše sv. jako obvykle v pátek. Po páteční večerní mši sv. bude na faře setkání všech, kteří přijali letos sv. biřmování a nebo ji přijali před pěti lety. V sobotu 9.12 na […]

read more

Nedělní ohlášky 26.11.2017

Tento týden bude na první pátek rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer ve farním kostele. Během celého dne bude tichá adorace před vystavenou Sv. oltářní ve farním kostele. Pro ty, kteří se zapíší na adorační službu na stolečku, se bude ve třetí a čtvrté lavici vpravo vpředu topit. Po večerní mši sv. bude navazovat […]

read more

Nedělní ohlášky 19.11.2017

V sobotu 25.11 v 17:00 hod. se uskuteční ve farním kostele koncert duchovní hudby – zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha a Roberta Valenrina. Vstupné dobrovolné. Farnost a Charita Nový Jičín Vás zvou na společné tvoření adventních věnců a vánočních dekorací. Stejně jako loni budou mít účastníci zajištěn již hotový korpus ze smrkových větví zdarma. Kvůli zajištění dostatečného […]

read more