Nedělní ohlášky 13.1.2019

Od pátku bude probíhat týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbě na tento úmysl. Všichni spolupracovníci ve farnosti – kostelníci, varhaníci, zvláště ti, kteří pomáhají uklízet a zdobit kostely, zpívají nebo jinak se zapojují v pomoci ve farnosti, budou mít tuto sobotu 19.1.2019 v 15.00 hod. na faře společné novoroční setkání při čaji a kávě […]

read more

Nedělní ohlášky 6.1.2018

V neděli 3.2.2019 ve 14:30 se uskuteční již tradiční Maškarní ples pro děti, rodiče a prarodiče ve Fokusu v N. Jičíně. Více informací máte na nástěnce nebo webu farností. Srdečně jste zváni na Farní ples spolupořádaný Charitou NJ 9.2.2019 v Orlovně v Loučce u Nového Jičína. Dnešním dnem začíná předprodej vstupenek, který bude ukončen 27.1.2019. Vstupenky lze […]

read more

Nedělní ohlášky 30.12.2018

Zítra, poslední den ve starém roce, nebude ráno mše sv. Mše sv. bude až v 15:00 hod., při které poděkujeme za starý rok a budeme prosit o pomoc a požehnání do nového roku. Na konci mše sv. obdržíme od vystaveného eucharistického Spasitele svátostné požehnání do nového roku. V úterý 1. ledna na Nový rok bude slavnost Matky […]

read more

Nedělní ohlášky 23.12.2018

Zítra, na Štědrý den, bude vigilijní vánoční mše sv. v 15.30 hod. ve Španělské kapli s vánoční scénkou, kterou si připravili rodiče s dětmi, a půlnoční začne ve 23.30 ve farním kostele. Na první a druhý svátek vánoční budou mše sv. jako v neděli. Ve středu, na druhý svátek vánoční, bude v 9.00 hod. také mše sv. v kostele […]

read more

Nedělní ohlášky 16.12.2018

Dnes naposledy je prodejní výstavka Klubu rukodělných prací Charity N. Jičín na faře. Rozpis bohoslužeb, příležitostí k sv. smíření, provoz betléma ve Španělské kapli o Vánocích máte ve zpravodaji Okénko, který je k dispozici na stolečku nebo na nástěnce a webových stránkách farnosti. Stejně jak minulý rok bychom potřebovali tatínky ke službě při hlídání betléma ve […]

read more

Nedělní ohlášky 9.12.2018

Stejně jak minulý rok bychom potřebovali tatínky ke službě při hlídání betléma ve Španělské kapli ve vánočním čase, kdy bude otevřen pro veřejnost. Ochotní tatínci se mohou přihlásit u paní varhanice Šnerchové. Dnes od 8:30 do 12:15 na faře v NJ., kde kromě prodejní výstavky Charitního klubu, probíhá zároveň adventní prodej knih přes Charitu N. […]

read more

Nedělní ohlášky 2.12.2018

Tento týden bude první pátek zasv. Nejsv. Srdci Ježíšovu. Ráno i večer bude rozšířená možnost sv. smíření ve farním kostele a zároveň celodenní tichá adorace před vystavenou Sv. oltářní. Prosíme o zapsání se na adorační službu na lístek na stolečku ve farním kostele. V sobotu na slavnost Neposkrněného Početí P. Marie bude mše sv. v 6:45 hod. […]

read more

Nedělní ohlášky 25.11.2018

V pondělí v 17:30 na faře v přízemí bude setkání všech dopisovatelů a přispívatelů farního zpravodaje Okénko. V sobotu se uskuteční poutní mše sv. k sv. Mikuláši v kostele v Žilině. Tentokrát bude mše sv. až v 15:30 hod. a před mší sv. bude společné setkání se sv. Mikulášem nejprve na faře v 13:30 hod., a poté bude přesun do žilinského kostela na […]

read more

Nedělní ohlášky 18.11.2018

V sobotu 24.11 v 11.00 hod. při mši sv. uzavřou ve farním kostele manželství Daniel Barnošák a Květa Kyselá, oba z Nového Jičína. Zveme Vás na hodovou mši svatou slouženou ke cti sv. Mikuláše do kostela sv. Mikuláše v Žilině a to v sobotu 1.12 v 15:30 hod. Součástí bude i odpolední výlet pro všechny věkové kategorie – […]

read more

Nedělní ohlášky 11.11.2018

Ve čtvrtek 15.11 bude v 9:30 ve farním kostele koncelebrovaná mše sv. kněží novojičínského děkanátu obětovaná za všechny + kněze. Prosíme, přijďte se spojit ve společné modlitbě za ty, kteří byli pastýři v našich farnostech a vedli nás na cestě k Ježíši. Na stolečku je nový rozpis pro ty, kteří by chtěli přijmout do svého domu sochu P. […]

read more