Nedělní ohlášky 15.4.2018

Vila Machů v Kopřivnici vás zve na přednášku Václava Čápa na téma Vnitřní uzdravení, která se uskuteční ve středu 18. dubna od 18:00 hod. více na plakátku v kostele. V sobotu 21.4 v 10:30 hod. ve farním kostele uzavřou při mši sv. svátostné manželství Ondřej Fábík a Kateřina Volková, oba z N. Jičína. Charita Nový […]

read more

Nedělní ohlášky 8.4.2018

Sbírka na kněžský seminář z minulé neděle vynesl obnos 24.326,- Všem dárcům díky za každý úmysl na tento účel. Od zítřejšího pondělí se zapisují úmysly mší sv. od července až září letošního roku. Jsou ještě volné úmysly na měsíce duben až červen. Úmysly si můžete nechat zapsat v hodinách kanceláře nebo na požádání po ranní mši sv. […]

read more

Nedělní ohlášky 1.4.2018

Na konci mše sv. budou požehnány velikonoční pokrmy. Celý týden po ranní mši sv. probíhá novéna k B. milosrdenství. Zítra, na druhý svátek velikonoční, pondělí oktávu velikonočního, budou mše sv. jako v neděli s tím, že ranní v 7:30 bude ve farním kostele, velká mše sv. zítra nebude ve farním kostele, ale bude v 10:00 hod. v […]

read more

Nedělní ohlášky 25.3.2018

Příležitost k velikonoční sv. smíření a přehled velikonočních obřadů máte ve farním zpravodaji Okénko, které dnes můžete nalézt na obvyklých místech v kostele. Charita a farnost Nový Jičín srdečně zvou děti, rodiče i prarodiče ke společnému setkání na letošním Tvořivém předvelikonočním odpoledni, které proběhne dnes na faře v Novém Jičíně od 15 hodin. Tvůrčí materiál a vedení […]

read more

Nedělní ohlášky 18.3.2018

V postní době se modlíme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v kostele v Žilině. Přivádějte své děti hlavně v pátek na Křížovou cestu. MamOáza srdečně zve v sobotu 24.3 od 15 hod. na Fibichovo […]

read more

Nedělní ohlášky 11.3.2018

V postní době se modlíme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v kostele v Žilině. Přivádějte své děti hlavně v pátek na Křížovou cestu. V pondělí v 17:30 bude na faře v přízemí setkání všech dopisovatelů a […]

read more

Nedělní ohlášky 4.3.2018

V postní době se modlíme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v kostele v Žilině. Přivádějte své děti hlavně v pátek na Křížovou cestu. Toto úterý 6.3 v 18 hod. mají na faře měsíční setkání všichni […]

read more

Nedělní ohlášky 25.2.2018

V postní době se modlíme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Společenství, které by chtělo vést páteční nebo nedělní Křížovou cestu, ať se domluví s jáhnem Antonínem Glogarem, který má pobožnost na starosti. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v […]

read more

Nedělní ohlášky 18.2.2018

V postní době se modlíme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Společenství, které by chtělo vést páteční nebo nedělní Křížovou cestu, ať se domluví s jáhnem Antonínem Glogarem, který má pobožnost na starosti. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v […]

read more

Nedělní ohlášky 11.2.2018

V pondělí v 17:30 na faře mají setkání všichni přispívatelé do farního zpravodaje Okénko. V úterý v 18:00 hod. je na faře měsíční setkání všech, kteří přijali minulý rok sv. biřmování. Popeleční středou začíná svatopostní doba. Je to den přísného postu od masa a újmy. Mše sv. s udělováním popelce bude ráno i večer ve farním kostele v obvyklý […]

read more