Nedělní ohlášky 24.3.2019

Křížovou cestu se modlíme vždy v pátek po večerní, v sobotu po mši sv. v kostele v Žilině a v neděli po ranní mši sv. V pondělí 25.3. bude v 17:00 hod. na faře setkání všech příznivců a dopisovatelů farního zpravodajeOkénka. Z pátku 29.3. na sobotu 30.3. proběhne pro náš děkanát v kostele v Kopřivnici […]

read more

Nedělní ohlášky 17.3.2019

Na pátek 22.3. po Křížové cestě večer Vás zve na faru přímý účastník naší farnosti Vojta Petráš celosvětového setkání mládeže se Sv. otcem v Panamě k popanamskému setkání. Více na plakátku. Křížovou cestu se modlíme vždy v pátek po večerní, v sobotu po mši sv. v kostele v Žilině a v neděli po ranní mši […]

read more

Nedělní ohlášky 10.3.2019

v České křesťanské akademie v Novém Jičíně zve na koncert, který se koná dnes 10. března v 17:00 hodin v modlitebně evangelické církve v Novém Jičíně. Tentokrát se jedná o koncert pěveckého souboru „Keep Smiling Gospel“. Na 2. neděli postní, 17. března, se uskuteční v obci Rybí tradiční Křížová cesta, na kterou je zvána nejen […]

read more

Nedělní ohlášky 3.3.2019

Popeleční středou začíná svatopostní doba. Je to den přísného postu od masa a s postem újmy od jídla. Mše sv. s udělováním popelce bude ráno i večer ve farním kostele v obvyklý všední čas. Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro ty, kteří se připravují na svůj křest tak také pro věřící k obnovení […]

read more

Nedělní ohlášky 24.2.2019

Zítra, v pondělí, bude v 17:30 hod. na faře setkání všech dopisovatelů a příznivců farního zpravodaje Okénko. Tento týden bude První pátek. Ráno i večer bude rozšířená možnost sv. smíření i během mší sv. Během celého dne bude ve farním kostele tichá adorace. Prosíme o zapsání se na adorační službu na stolečku ve farním kostele. […]

read more

Nedělní ohlášky 17.2.2019

Tak jako v minulých letech i letos můžete nalézt další pokračování nového příběhu pana Janšty pro děti na našich webových stránkách. Zítra, v pondělí, nebudou mít dětí 1. a 2. třídy ZŠ Tyršova náboženství. Sbírka z dnešní neděle byla obětována na opravy v naší farnosti. Všem dárcům díky za každý příspěvek na tyto úmysly. Příští neděli bude sbírka […]

read more

Nedělní ohlášky 10.2.2019

Tak jako v minulých letech i letos naleznete první dvě kapitoly dalšího příběhu pana Janšty pro děti na našich webových stránkách, které si můžete otevřít, vytisknout nebo stáhnout. Charita Nový Jičín a Centrum pro rodinu Ostrava srdečně zvou dívky a ženy bez rozdílu věku na Lekci tradičních židovských tanců. Ta proběhne tuto sobotu 16. 2. v […]

read more

Nedělní ohlášky 3.2.2019

Dnes od 14:30 se uskuteční již tradiční Maškarní ples pro děti, rodiče a prarodiče ve Fokusu v N. Jičíně. Příští sobotu 9.2 se bude od 19:00 konat Farní ples spolupořádaný Charitou Nový Jičín v Orlovně v Loučce. Pořadatelé se těší na setkání s účastníky. Charita Nový Jičín a Centrum pro rodinu Ostrava srdečně zvou dívky a ženy […]

read more

Nedělní ohlášky 27.1.2019

Zítra 28.1. se budou odstrojovat stromky a betlém ve farním kostele hned po ranní mši svaté. Přijďte pomoci. Dnes je naposledy otevřen betlém ve ŠK. Na první pátek bude rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer. Během celého dne bude tichá adorace ve farním kostele. Prosíme o zapsání se na adorační službu na lístek na […]

read more

Nedělní ohlášky 20.1.2019

Od pátku probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbě na tento úmysl. Dnes 20.1. proběhne poděkování tříkrálovým koledníkům v 14:30 hod. v kině Květen a následně bude pro ně promítnuta nová pohádka Čertí brko. Koledníci dostanou přes své vedoucí potřebnou vstupenku na představení. Od pátku 25.1. do neděle 27.1. proběhne modlitební Triduum matek, […]

read more